Konsultacje prawne

Adwokat Monika Ostrowska-Kostrzewa udziela profesjonalnych porad prawnych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego i handlowego, a także postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Doradztwo on-line

Nasza Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną, także w formie porad prawnych udzielanych drogą elektroniczną. W tym celu wystarczy wysłać zapytanie na adres mailowy Kancelarii lub wypełnić dostępny na stronie internetowej Kancelarii formularz kontaktowy, opisując problem prawny. Niezwłocznie po otrzymaniu Państwa zapytania Kancelaria prześle bezpłatną wycenę porady prawnej, zaś po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Kancelaria udzieli wyczerpującej porady prawnej.

Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Ostrowskiej-Kostrzewy świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych. Nasza Kancelaria oferuje przystępne warunki współpracy oraz wysoką efektywność podejmowanych działań. Kancelaria oprócz reprezentowania Klienta w sporach sądowych prowadzi także czynności windykacyjne na etapie przedsądowym, a także oferuje pomoc przy sporządzaniu umów oraz opinii prawnych.

Witamy

KANCELARIA OSTROWSKA-KOSTRZEWA

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Ostrowskiej-Kostrzewy świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na etapie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym. Pomoc prawna świadczona jest m.in. w formie udzielania wyczerpujących porad prawnych, przygotowywania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, gospodarczych i handlowych, prowadzenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorców i  instytucji oraz reprezentowania Klientów przed sądami, prokuraturami, urzędami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, jak również osobami fizycznymi i prawnymi. Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum miasta Łodzi przy ul. Kamińskiego 18, w bliskiej odległości od siedziby Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Adwokat Monika Ostrowska-Kostrzewa służy profesjonalną pomocą w rozwiązywaniu problemów z dziedziny prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa nieruchomości i prawa odszkodowawczego, jak również prawa pracy, prawa karnego, prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa administracyjnego. Kancelaria współpracuje również ze specjalistami z innych dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego i budowlanego. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Adwokat Monika Ostrowska-Kostrzewa już na etapie pierwszego kontaktu z Klientem  udziela rzetelnych informacji  co do przewidywanych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy oraz wysokości należnego honorarium.

Aktualności

Najświeższe wiadomości

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

Kontynuując wątek dotyczący przewidzianych w kodeksie pracy sposobów rozwiązywania umów o pracę nie wymagających zachowania okresu wypowiedzenia, w niniejszym wpisie pochylę się nad dopuszczalnością zakończenia w tym trybie stosunku pracy przez pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Informacje o tym, na jakich warunkach i w jaki sposób pracodawca może natychmiastowo zakończyć stosunek pracy z […]

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie umowy o pracę w tzw. trybie natychmiastowym jest tego rodzaju sposobem zakończenia stosunku pracy, który nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia (na temat wypowiedzenia umowy o pracę mowa była TUTAJ). Rozwiązanie umowy następuje z chwilą złożenia oświadczenia drugiej stronie. Prawo do rozwiązania umowy w tym trybie odnosi się do każdego jej rodzaju i przysługuje zarówno […]

Przedawnienie roszczeń – kiedy można uchylić się od zapłaty długu

Przedawnieniu ulegają z nielicznymi wyjątkami wszystkie cywilne roszczenia majątkowe, tj. przykładowo żądanie zapłaty sumy pieniężnej (z tytułu różnego rodzaju umów, jak również roszczenie o charakterze odszkodowawczym i alimentacyjnym), czy o wydanie rzeczy ruchomej. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest powstanie po stronie dłużnika uprawnienia do uchylenia się od zaspokojenia roszczenia, pod warunkiem podniesienia zarzutu przed sądem. […]

Dojazd

Click to open a larger map

SZYBKI KONTAKT

Monika Ostrowska-Kostrzewa
+48 535-665-664
biuro@kancelaria-ostrowskakostrzewa.pl
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 18 lok. 407
90-229 Łódź

Formularz kontaktowy